Solucan Gübresinin Faydaları

 

Gübreler, toprakta eksik olan elementlerin tamamlanması ve toprağın daha verimli hale getirilmesi için kullanılan maddelerdir. Tarımın bir endüstri haline gelmesi kimyasal gübrelerin kullanımı daha yaygın hale getirmiştir. Bu gübreler kimyasal içermeleri nedeni ile hem toprağın genetik yapısının bozulmasına hem de yetiştirilen tarım ürünlerinin zararlı bileşenler ile temas etmesine neden olmaktadır. Bu sorun ile karşılaşmamak ve toprak kalitesini korumak için organik gübreler tercih edilmelidir. Solucan gübresi organik gübreler söz konusu olduğunda ilk akla gelen maddelerdendir.

 

Solucan gübresi hem toprağa hem de ürünlere sağladığı faydalar ile son yıllarda özellikle de organik tarım yapanlar tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Solucan gübresinin faydalarından bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

·         Solucan gübresinin en büyük faydası tamamen organik olması ve içerisinde kimyasal herhangi bir zararlı bileşenin bulunmamasıdır. Bu durum toprağın organik yapısının korunmasına ve daha sağlıklı bitkiler yetiştirilmesine olanak tanımaktadır. Toprağın yapısında bulunan bileşenleri bünyesinde bolca bulundurduğu için verimin artmasına da destek sağlamaktadır.

·         Solucan gübresinin en büyük faydalarından biri de kullanımının kolay olmasıdır. Kullanılırken herhangi bir şey ile karıştırılması ya da uzmanlık gerektiren yöntemlere başvurulması söz konusu değildir.

·         Solucan gübresi ürünlerin büyüme hızlarını da arttırmaktadır. Bitkilerin gereksinim duydukları ve topraktan aldıkları besin maddelerinin solucan gübresinde bol miktarda bulunması, bitkilerin doğal yoldan daha iyi bir şekilde beslenmesini sağlamaktadır. Bu, hormonsuz hızlı bitki yetiştirmek için en etkili yöntemdir.

·         Solucan gübresinin faydalarından bir diğeri de bitkilerin hastalıklara karşı direncini arttırmasıdır. Bölgesel olarak topraklarda görülen hastalıklar ya da bitkilere has hastalıklara karşı, bitkilerde güçlü bir bağışıklık sistemi geliştirilmesine destek sağlamaktadır.

·         Topraktaki su tutma oranının yükselesi açısından da solucan gübresi oldukça etkilidir. Bu sayede su israfının ve bitkilerin su stresi yaşamasının önüne geçmektedir.

 

Solucan Gübresi Nasıl ve Hangi Ürünlerde Kullanılır?

 

Solucan gübresi kullanımında bitkiler arasında herhangi bir ayrım söz konusu değildir. Tüm toprak türlerinde ve bitkilerde solucan gübresinden yararlanarak gübreleme yapma olanağı vardır. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, gübrenin ne kadar kullanılacağıdır. Solucan gübresinin son derece güçlü bir gübre olmasından dolayı, aşırı kullanımda bitkilerde yanma meydana gelebilmektedir. Salata, domates, marul, maydanoz ve soğan gibi tarla bitkilerinde solucan gübresi kullanılacağı zaman 1 dekar arazi için 150 kilogram kullanım yeterli olacaktır. Toprağın önceki yıllardan çok fazla yıprandığı durumlarda bu miktarın belirli bir orana kadar üzerine çıkmak mümkündür. Mercimek, bezelye, yulaf ve bamya gibi baklagiller için bu oran 1 dekarda 120 kilograma düşmektedir. Özellikle baklagillerde fazla gübre kullanımından bitkilerin zarar görme ihtimalleri daha yüksektir. Meyve ağaçlarında gübre kullanımı daha farklıdır. Eğer gübreleme işlemi fide ekme esnasında yapılacaksa, her ağaç için fide çukuruna 4 kilogram gübre eklenmesi yeterlidir. Gübreleme işlemi büyük ağaçlara yapılacağı zaman da 5 kilogram olarak uygulanmalıdır.

 

Solucan gübresinin katı ve sıvı olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Sıvı solucan gübresi çok yoğun bir ürün olduğu için daha dikkatli kullanılması gereklidir. Katı solucan gübresinin kullanımı son derece kolaydır. Toprağa serpilebileceği gibi, toprak zeminine ince bir tabaka olarak serilmesi de mümkündür. Sıvı solucan gübresi ise sulama sistemine karıştırılarak su ile birlikte araziye verilmelidir. Sıvı solucan gübresi her dekar için 300 ya da 400 miligramı geçmeyecek kadar kullanılmalıdır.

 

 

Solucan gübresi Ne İşe Yarar?

 

Kimyasal gübreler ile beslenen bitkilerin yarattığı olumsuz etkilere dair son yıllarda yaşanan toplumsal bilinçlenme, organik tarımı önemli hale getirmiştir. Organik tarımın en temel bileşenlerinden biri de organik gübrelerdir. Bu amaçla kullanılan ürünlerden biri olan solucan gübresi kimyasal gübre kullanımından dolayı bozulan toprak yapısını organik haline çevirmek ve toprağın gerek duyduğu besinlerin üretilmesini sağlama yönüyle büyük avantajlar sağlamaktadır. Solucanlar tarafından üretilen ve son derece zahmetli bir üretim sürecinin sonunda ortaya çıkan solucan gübreleri sayesinde organik ürünler yetiştirme ve sağlıklı beslenme olanağı ortaya çıkmaktadır. Tüm dünyada organik tarımın yükselen trendleri arasına girmeyi başaran solucan gübresine olan talebin her geçen gün artması da sahip olduğu yararların tescillenmesi açısından önemlidir. Ayrıca bu gübre dünyanın önde gelen laboratuvarları tarafından da test edilerek onaylanmıştır. 


Solucan gübresini sizde kullanmak istiyorsanız buraya tıklayın